Het grootste internetknooppunt

Door internet is iedereen met elkaar verbonden. Maar dat gaat niet vanzelf: er zijn speciale gebouwen nodig om alle telefoons, computers en providers met elkaar te verbinden. Zogenaamde internetknooppunten. En de grootste van de wereld staat in Amsterdam.
Bekijk het filmpje op Schooltv.nl.

(Afbeelding: schooltv.nl)

Voor kinderen uit groep 5-8

Zoekwoorden

amsterdam internet exchange internet internetknooppunten

In de bieb
  • Siso-nummer 528.1
  • PIM-rubriek Wetenschap en Techniek