Scholen en bibliotheken

Algemeen

Jeugdbieb is een veilige omgeving voor kinderen. Wanneer zij surfen binnen Jeugdbieb worden zij niet geconfronteerd met sites met ongewenste inhoud, vervelende en enge plaatjes en teksten (racisme, discriminatie, porno, geweld, pesten, veel reclame).

Banners

Wilt u een banner van Jeugdbieb plaatsen op uw website, kijk dan op de pagina met Jeugdbieb banners.

Uilen

Wilt u een uil van Jeugdbieb plaatsen op uw website, kijk dan op de pagina met Jeugdbieb uilen.

Beveiligd surfen op afgeschermde PC's

Met de URL-lijsten die door OCLC worden geleverd, krijgt u de mogelijkheid op uw school of uw bibliotheek een PC zo in te richten dat alleen de door Jeugdbieb ontsloten sites geraadpleegd kunnen worden. Zo wordt er voor kinderen een veilige surfomgeving gecreëerd. Daarvoor is dan wel een applicatie nodig die dit afschermen regelt.

Ondersteunde applicaties

Momenteel kunnen de url's van Jeugdbieb worden aangeleverd voor de volgende applicaties:

Abonneren

U kunt zich abonneren op de URL's van jeugdbieb. U ontvangt dan een toegangscode waarmee u de url's van de sites genoemd in Jeugdbieb kunt downloaden, inclusief een aantal url's van "verboden" onderdelen van deze sites (dit wordt niet door alle applicaties ondersteund).
Deze url's kunt u dan importeren in de door u gebruikte applicatie.

schoolWise

Het pakket schoolWise doorzoekt automatisch de gegevens van Jeugdbieb.

Meer informatie

Voor meer informatie of een abonnement kunt u contact opnemen met OCLC, Mevr. H. Borstlap
via het contactformulier