Ecosystemen

Elk ecosysteem heeft zijn eigen planten en dieren. Die planten en dieren kunnen niet zonder elkaar. De hele wereld bestaat uit ecosystemen. Welk ecosysteem ergens voorkomt, hangt onder andere af van het klimaat. 
Lees er over op de website van Docukit.
Meer informatie vind je in dit boekje: Informatie, nr. 30. Kijk in de (school)bieb.

(Afbeelding: docukit.nl)

Voor kinderen uit groep 7-8

Zoekwoorden

ecosysteem ecosystemen voedselketens

In de bieb
  • Siso-nummer 573.3
  • PIM-rubriek Natuur en Milieu