Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen waarop christenen de kruisiging en dood van Jezus herdenken. Lees in de Wereld Verhalen Almanak de beknopte uitleg. Met verhalen bij Goede Vrijdag.

(Afbeelding: beleven.org)

Voor kinderen uit groep 6-8

Zoekwoorden

goede vrijdag goede week lijdensweek stille week

In de bieb
  • Siso-nummer 227.6
  • PIM-rubriek Geestelijk leven