Mond-op-mondbeademing

Als iemand verdrinkt of op een andere manier bewusteloos raakt, moet je iemand beademen. Dat kan zijn of haar leven redden. Belangrijk is dat het hoofd van het slachtoffer goed achterover ligt, zodat de ademweg vrij is. Let op, oefen NOOIT op iemand die nog gewoon zelf kan ademen.
Bekijk het filmpje op Schooltv.nl.

(Afbeelding: schooltv.nl)

Voor kinderen uit groep 7-8

In de bieb
  • Siso-nummer 614.82
  • PIM-rubriek Mens en Maatschappij