Letterjungle - De letter au: saus

Jip en Pip bakken zandtaartjes met saus. Maar Flip heeft eigenlijk liever chocoladesaus! Saus schrijf je met een au. Hoe ziet de au eruit en waar zie je de letter au om je heen?
Bekijk het filmpje van Letterjungle op schooltv.nl.

(Afbeelding: schooltv.nl)

Voor kinderen uit groep 1-3

Zoekwoorden

letterjungle letters lezen

In de bieb
  • Siso-nummer 475.26
  • PIM-rubriek Opvoeding en Onderwijs