Wie was Maarten Luther?

In de Middeleeuwen kon je je zonden afkopen bij de kerk om in de hemel te komen. De Duitse predikant Maarten Luther is erg tegen dit zogenaamde ‘aflaten’ en besluit uit kritiek op de Rooms katholieke kerk, zijn eigen kerk op te richten: de Lutherse kerk. Luther is hiermee een grondlegger van het protestantisme. 
Bekijk het filmpje van Welkom in de Middeleeuwen op schooltv.nl.

(Afbeelding: schooltv.nl)

Voor kinderen uit groep 5-8

Zoekwoorden

hervorming hervormingsdag katholicisme katholieken maarten luther protestanten protestantisme welkom in de middeleeuwen

In de bieb
  • Siso-nummer 257.2
  • PIM-rubriek Geestelijk leven