Grondstofhaven

In deze aflevering van Het Klokhuis gaat Dolores naar de bulkhaven op de Maasvlakte in Rotterdam. Daar komen enorme schepen binnen met bulkgoederen: spullen die onverpakt in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals kolen, ijzererts of olie. Dolores laat zien wat er gebeurt tijdens de overslag van deze goederen.

(Afbeelding: hetklokhuis.nl)

Voor kinderen uit groep 5-8

Zoekwoorden

grondstofhaven haven

In de bieb
  • Siso-nummer 658.35
  • PIM-rubriek Verkeer en Vervoer