Huis van het boek

Hoe maakten monniken vroeger een boek? Hoe schrijf je met een ganzenveer? Hoe werkt een drukpers? Je ziet het allemaal in dit museum in Den Haag. Meer weten? Kijk dan eens op de website.

(Afbeelding: huisvanhetboek.nl)

Voor kinderen uit groep 6-8

Zoekwoorden

boekdrukkunst boeken musea museum

In de bieb
  • Siso-nummer 037
  • PIM-rubriek Geschiedenis