Wie was Martin Luther King?

Martin Luther King kennen we natuurlijk van zijn beroemde uitspraak ‘I have a dream’. Hij droomde van een samenleving waarin blanke en zwarte mensen dezelfde rechten zouden krijgen. Voor zijn geweldloze strijd ontving hij de Nobelprijs van de Vrede. In 1968 werd King doodgeschoten.
Bekijk de clipphanger op Schooltv.nl.

(Afbeelding: schooltv.nl)

Voor kinderen uit groep 8

Zoekwoorden

clipphanger discriminatie martin luther king

In de bieb
  • Siso-nummer Verenigde Staten 947.6
  • PIM-rubriek Landen en Volken