Veranderingen in de katholieke kerk in de jaren 60

De katholieke kerk veranderde in de jaren 60. Daarvoor stond de priester tijdens de dienst met zijn rug naar de kerkgangers toe en praatte hij Latijn. Nu kijkt hij de mensen aan en praat hij Nederlands. Ook de bisschop is moderner.
Bekijk het filmpje van Welkom in de jaren 60 op schooltv.nl.

(Afbeelding: schooltv.nl)

Voor kinderen uit groep 5-8

Zoekwoorden

christendom katholicisme katholieken kerk rooms-katholicisme welkom in de jaren 60

In de bieb
  • Siso-nummer 240
  • PIM-rubriek Geestelijk leven
Deel deze site met je vrienden