Het waterschap

Rijkswaterstaat – een organisatie van de landelijke overheid – is verantwoordelijk voor de grote rivieren, meren, Noordzee en Waddenzee. Maar al het overige waterbeheer ligt in handen van de regionale waterschappen. Lees op de website van ProDemos wat een waterschap precies doet.

(Afbeelding: prodemos.nl)

Voor kinderen uit groep 7-8

Zoekwoorden

provincies waterschappen

In de bieb
  • Siso-nummer 699
  • PIM-rubriek Wetenschap en Techniek