Mensenrechten

In Nederland heeft iedereen rechten. Het recht om naar school te gaan, het recht op gezond voedsel en het recht op gezondheidszorg. Niet overal in de wereld is dat hetzelfde. Soms moeten mensen vluchten of komen ze in de gevangenis als ze opkomen voor hun rechten. Sosha zoekt uit wat er dan gebeurt. Bekijk deze aflevering van Het Klokhuis.

(Afbeelding: hetklokhuis.nl)

Voor kinderen uit groep 5-8

Zoekwoorden

amnesty international kinderrechten mensenrechten ontwikkelingshulp rechten van de mens rechten van het kind

In de bieb
  • Siso-nummer 390.9
  • PIM-rubriek Mens en Maatschappij