Webpad natuurgeweld

In dit webpad ga je vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren.
Zo kom je veel te weten over natuurgeweld.

(Afbeelding: webpad-natuurgeweld.yurls.net)

Voor kinderen uit groep 6-8

Zoekwoorden

aardbevingen aarde natuurgeweld natuurrampen orkaan orkanen overstroming tsunami webpaden

In de bieb
  • Siso-nummer 562
  • PIM-rubriek Natuur en Milieu
Deel deze site met je vrienden