Het rivierkleilandschap

Het rivierkleilandschap bestaat uit hoge en lage delen. Dat zijn de oeverwallen en kommen: Op de oeverwallen wonen de mensen en is de grond geschikt voor akkerbouw en fruitteelt. De kommen dienen vooral als weiland voor veeteelt. Wil je meer weten? Bekijk het filmpje op Schooltv.nl.

(Afbeelding: schooltv.nl)

Voor kinderen uit groep 4-8

Zoekwoorden

grondsoorten klei rivier rivierkleilandschap

In de bieb
  • Siso-nummer 568.2
  • PIM-rubriek Natuur en Milieu